Sampung Reklamo ng mga Marino

Sampung Reklamo ng mga Marino

Kung may Sampung Utos, meron ding Sampung Reklamo ang mga Marino. Hindi kompleto ang pagbabarko mo kung wala kang maririnig na reklamo habang binubuo ang iyong kontrata. Mula sa pinakabata hanggang sa mga hindi na gaanong bata, samo’t-saring mga hinaing ang iyong...