Prayer Before an Exam

Prayer Before an Exam

Every exam is an opportunity for us to measure the learning that we gained through a span of time in our work and career. It doesn’t have to be fully theoretical like what the academics teaches us but the empirical and practical side is as important as ever. But...
Sampung Reklamo ng mga Marino

Sampung Reklamo ng mga Marino

Kung may Sampung Utos, meron ding Sampung Reklamo ang mga Marino. Hindi kompleto ang pagbabarko mo kung wala kang maririnig na reklamo habang binubuo ang iyong kontrata. Mula sa pinakabata hanggang sa mga hindi na gaanong bata, samo’t-saring mga hinaing ang iyong...